TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Torneo Federal A | 03:30 - 14/02/2019

San Martín Formosa

4 - 0

Gimnasia y Tiro