Đặt cuợc trận bóng

TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Serie C - Brazil | 06:00 13/07/2019

ABC

1 - 2

Confiança

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU


Lịch sử đối đầu ABC và Confiança

Brazil Serie C 13-05-2019 Confiança 1-0 ABC
Brazil Serie C 15-07-2018 ABC 4-0 Confiança
Brazil Serie C 13-05-2018 Confiança 2-2 ABC
Brazil Serie C 15-08-2016 Confiança 1-1 ABC
Brazil Serie C 12-06-2016 ABC 0-0 Confiança
Copa do Nordeste 13-07-2010 ABC 2-0 Confiança