Đặt cuợc trận bóng

TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Sudan Premier League | 00:00 16/02/2019

Alamal Atbara

0 - 0

Hilal Obayed

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU


Lịch sử đối đầu Alamal Atbara và Hilal Obayed

Sudan Premier League 27-12-2018 Hilal Obayed 4-1 Alamal Atbara
Sudan Premier League 12-04-2018 Alamal Atbara 0-1 Hilal Obayed
Sudan Premier League 11-02-2018 Hilal Obayed 2-1 Alamal Atbara
Sudan Premier League 13-09-2017 Hilal Obayed 0-0 Alamal Atbara
Sudan Premier League 30-01-2017 Alamal Atbara 1-2 Hilal Obayed
Sudan Premier League 26-08-2016 Hilal Obayed 1-0 Alamal Atbara