Đặt cuợc trận bóng

TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Sergipano | 01:30 28/02/2019

Boca Júnior

0 - 1

Sergipe

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU


Lịch sử đối đầu Boca Júnior và Sergipe

Sergipano 12-03-2018 Boca Júnior 0-3 Sergipe
Sergipano 26-01-2018 Sergipe 3-0 Boca Júnior
Sergipano 20-04-2017 Sergipe 3-1 Boca Júnior
Sergipano 16-03-2017 Boca Júnior 1-2 Sergipe
Sergipano 23-02-2017 Sergipe 2-0 Boca Júnior
Sergipano 01-05-2016 Sergipe 0-0 Boca Júnior